Hoạt động
Quy trình ứng dụng

Quy trình ứng dụng - CÂY CÓ MÚI (P2) - Xử lý bệnh hại

Quy trình ứng dụng

Quy trình ứng dụng - CÂY CÓ MÚI (P2) - Xử lý bệnh hại

Kiểm soát tuyến trùng

- Sử dụng Bio Paecil (Paecilomyces lilacinus) @ 1 lít/Acre (0.4 Ha). Trong trường hợp tuyến trùng nặng, lặp lại như vậy sau 7-10 ngày, tưới thêm nhiều, để làm cho bào tử tiếp cận mục tiêu xử lý.

- Lặp lại tương tự sau một khoảng thời gian 15-20 ngày (trong trường hợp các triệu chứng do tuyến trùng được phát hiện).

- Khuyến khích sử dụng quanh vùng rễ đường kính 5cm. Đào một lỗ và đặt Bio Paecil @ 2-5ml/lỗ, lấp đất lên. Điều này sẽ giúp các lilacinus Paecilomyces dễ đạt đến các khu vực mục tiêu.

Xử lý các loại sâu hại ở cây có múi

Đối với các loại côn trùng chích hút, sâu bướm: Bio Cawach

Cách sử dụng Bio Cawach:

- Lấy 350mL pha loãng với 400-500L nước cho 1 Hecta. Sử dụng ngay khi phát hiện giai đoạn đầu của ấu trùng. Lập lại sau 10-15 ngày theo chu kỳ sống của sâu hại.

- Sử dụng thêm Bio Magic 20-40mL/200L nước để tăng hiệu quả của sản phẩm.

Xử lý các loại bệnh hại ở cây có múi

a. Đối với các bệnh thối rễ, thân và hạt giống: Bio Tricho

Cách sử dụng Bio Tricho:

- 3 Kg/acre (0.4 Ha) trộn với 300 Kg phân hữu cơ/phân chuồng, để bón cho đất ở giai đoạn chuẩn bị đất. 

- Tại thời điểm trồng để bảo đảm cho cây trồng và đất phòng trừ bệnh nấm sớm nhất sử dụng  4ml /lỗ.

- Lưu ý Bio Tricho  Bio Paecil có thể được trộn lẫn với nhau rất tốt và rất tương thích với nhau cho hiệu quả cao hơn.

b. Đối với các bệnh ở lá: Bio Super Guard

Cách sử dụng Bio Super Guard:

- 5 mL/L hoặc 2L/ha, sử dụng ngay sau khi phát hiện bệnh.

- Lập lại liều lượng đó sau 7 ngày cho đến khi bệnh được loại bỏ.

- Thêm Bio Magic 20-40mL/ thùng để tăng hiệu quả sản phẩm.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ms.Trang     0912.097.603

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

Website: http://biotech-agri.org

 

Về trang trước