Chế phẩm sinh học CẢI TẠO ĐẤT
BIO TRICHO - Bệnh rễ

Thành phần - Hiệu quả BIO TRICHO

BIO TRICHO - Bệnh rễ

8901750190015

Phòng trừ nấm tấn công gây thối bộ rễ, giúp rễ phát triển khỏe, kích thích mầm, chồi sớm mọc ra khi bị gãy đổ.

Thành phần:

 •  Spores Count (CFU):                                   2x1010/gm            
 •  Spores and Nutrient Medium Residues:        1%
 •  Trichoderma Viride:                                    2x1010/gm
 •  Trichoderma Harzianum:                             2x1010/gm
 •  Carier (Acua Base):                                      93%
 •  Moistures:                                                     6%        

Công dụng:  

 • Bảo vệ cây trồng với tất cả các loại bệnh truyền qua đất.
 • Giúp bộ rễ phát triển khỏe mạnh.
 • Giúp cây đâm chồi nhanh chóng sau khi gãy đổ hoặc sau khi cắt tỉa.
 • Kiểm soát các bệnh thối rễ, lở cổ rễ, chết rạp...
 • Là loại thuốc đặc hiệu và không ảnh hưởng đến các sinh vật có lợi.
 • Không để lại dư lượng thuốc như các sản phẩm diệt nấm khác.
 • Tiêu diệt các nấm gây hại cho cây trồng (Fusarium, Phytopthora, Pythium, Scherotina, Rhizoctonia, Erwinia,…)

NSX: Sun & Earth Microbiology USA

Hotline   0914.812.442

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

www.biotech-agri.org

Về trang trước