Hoạt động
Dự án tiêu biểu

Thành công với ứng dụng vi sinh nông nghiệp trên cây lúa Cà Mau

Dự án tiêu biểu

Thành công với ứng dụng vi sinh nông nghiệp trên cây lúa Cà Mau

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN MÔ HÌNH ỨNG DỤNG SẢN PHẨM vi sinh Sun & Earth CHO CÂY LÚA 

  1. Đối tượng và quy mô thực hiện:

Đối tượng thử nghiệm: lúa sạ.

Chế phẩm vi sinh thử nghiệm: gồm 3 loại là BIO SUN, BIO SOIL, BIO K+.

Diện tích: 39.990m2.

  1. Thời gian và địa điểm thực hiện mô hình:

Thời gian thực hiện: vụ Hè Thu 2014 (từ ngày 21/5/2014 đến 30/8/2014)

Địa điểm thực hiện: huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau.

  1. Phương pháp thực hiện:

Áp dụng phương pháp sạ lan truyền thống.

Sử dụng chế phẩm và chăm sóc theo quy trình của công ty đưa ra.

  1. Kết quả ghi nhận:

* Giai đoạn lúa sau sạ 15 ngày: giống ngâm ủ tỉ lệ nảy mầm đạt 100% ở cả hai nghiệm thức đối chứng và có xử lý vi sinh. Lúa phát triển rất tốt.

- Chỉ tiêu pH đất ở 2 ruộng:

 

pH

- Ruộng đối chứng

5

- Ruộng thử nghiệm

5

* Giai đoạn lúa 30 ngày sau sạ: lúa phát triển tốt, bắt đầu có sự phân chồi mạnh. Thời kỳ này cây lúa cần được bổ sung đầy đủ dinh dưỡng để chuẩn bị cho giai đoạn đẻ nhánh hiệu quả nhất. Lúa ở ruộng có sử dụng chế phẩm vi sinh nông nghiệp phát triển rất tốt, nổi bật hơn hẳn so với ruộng đối chứng.

Qua quan sát, ta thấy lúa có sử dụng chế phẩm vi sinh có bộ rễ và phần thân lúa phát triển mạnh hơn, to hơn so với lúa đối chứng. Trong giai đoạn này vi sinh giúp tăng cường quang hợp, hỗ trợ sự phát triển của tế bào rễ, giúp thân cây cứng cáp hơn.

- Chỉ tiêu pH đất ở 2 ruộng:

 

pH

- Ruộng đối chứng

5.5

- Ruộng thử nghiệm

6

* Giai đoạn 55-60 ngày sau sạ: lúa xuất hiện bệnh cháy bìa lá ở cả ruộng đối chứng và ruộng thử nghiệm nhưng không đáng kể. Đây là giai đoạn lúa đẻ nhánh tối đa. Lúa ở ruộng thử nghiệm phát triển tốt hơn, thân và bộ rễ phát triển hơn lúa đối chứng. Giai đoạn này là giai đoạn quan trọng quyết định đến năng suất lúa. 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ms.Trang  0912.097.603

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

Website: http://biotech-agri.org

Về trang trước