Hoạt động
Quy trình ứng dụng

Quy trình ứng dụng - CÂY CÀ CHUA

Quy trình ứng dụng

Quy trình ứng dụng - CÂY CÀ CHUA

Xử lý đất trồng:

- Dùng 2 lít Bio NPK + 1 lít Bio Soil trộn với 200 Kg FYM (Phân hữu cơ/Phân chuồng) sử dụng cho 1 Acre. Điều này sẽ giúp ổn định lượng vi khuẩn vào vùng rễ và tăng độ bền đất. Điều này sẽ giúp giữ lại mùn và tất cả các loại vi sinh xung quanh vùng rễ.

- Tiếp theo, dùng Bio Paecil (Paecilomyces lilacinus) @ 1 lít/Acre để phòng tuyến trùng. Trong trường hợp tuyến trùng phá hoại nặng, lặp lại như vậy sau 7-10 ngày, tăng cường tưới để các bào tử có thể đạt đến các khu vực mục tiêu cần xử lý.

- Cày xuống 40-60 cm (điều này sẽ giúp các vi khuẩn và nấm đối kháng dễ đạt đến vùng rễ).

- Sử dụng Bio Tricho (Trichoderma viride & Trichoderma harzianum) @ 1 lít/ Acre.

- Lưu ý Bio Tricho  Bio Paecil có thể được trộn lẫn với nhau rất tốt và rất tương thích với nhau; cho kết quả cao hơn

Bón phân:

- Sau 45-60 ngày sau trồng, dùng cùng liều Bio NPK,  Bio Soil như xử lý đất.

- Sử dụng Bio Paecil (Paecilomyces lilacinus) @ 1 lít/ Acre sau 72 giờ và tăng cường tưới nước.

- Sau 90 ngày kể từ ngày trồng, lặp lại các liều như 2 lít Bio NPK trộn với 100 Kg FYM (Phân hữu cơ/Phân chuồng) + 1 lít Bio Soil cho 1 Acre. Điều này sẽ giúp giữ lại mùn và tất cả các loại vi khuẩn xung quanh vùng rễ.

Bón lá:

- Sau 10 ngày trồng sử dụng 1 lít Bio Sun cho 1 Acre, phun định kì 30 ngày /lần.

- 45 ngày sau khi trồng, sử dụng1 lít Bio K+/ Acre, lặp lại cùng một khoảng thời gian sau 30 ngày.

Kiểm soát tuyến trùng:

- Sử dụng Bio Paecil (Paecilomyces lilacinus) @ 1 lít/Acre. Trong trường hợp tuyến trùng nặng, lặp lại như vậy sau 7-10 ngày, tưới thêm nhiều, để làm cho bào tử tiếp cận mục tiêu xử lý.

- Lặp lại tương tự sau một khoảng thời gian 15-20 ngày (trong trường hợp các triệu chứng do tuyến trùng còn xuất hiện).

- Khuyến khích sử dụng xung quanh vùng rễ đường kính 5cm. Đào một lỗ và đặt Bio Paecil @ 2-5 ml/lỗ, lấp đất lên. Điều này sẽ giúp các lilacinus Paecilomyces dễ đạt đến các khu vực mục tiêu.

Các loại bệnh trên cà chua:

a. Bệnh về lá: Bio Super Guard

- Dùng 1 lít/Acre, sử dụng ngay sau khi phát hiện bệnh.

- Lặp lại liều tương tự sau 7 ngày cho đến khi bệnh được loại bỏ.

- Bổ sung Bio Magic 100ml/thùng 200 lít để tăng tính hiệu quả của sản phẩm.

b. Bệnh rễ và thối gốc: Bio Tricho

- Dùng 1lít/Acre, trộn với 300 Kg Phân hữu cơ/Phân chuồng áp dụng tại thời điểm chuẩn bị đất.

- Tại thời điểm trồng để bảo đảm cho cây trồng và đất phòng trừ bệnh nấm sớm nhất sử dụng  4ml /lỗ.

- Lưu ý Bio Tricho  Bio Paecil có thể được trộn lẫn với nhau rất tốt và rất tương thích với nhau cho hiệu quảo cao hơn.

Các loại sâu hại trên cây cà chua:

Nhện và ruồi, sâu bướm trên cà chua: Bio Cawach

- Pha 1 lít với 500 lít nước để sử dụng cho 1 Acre. Lần đầu tiên nên được sử dụng trong giai đoạn đầu của ấu trùng. Lặp lại sau 10-15 ngày theo chu kỳ sống của sâu hại.

- Bổ sung Bio Magic 100ml/200 lít nước để tăng hiệu quả của sản phẩm.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ms.Trang    0912.097.603

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

Website: http://biotech-agri.org

Về trang trước