Hoạt động
Quy trình ứng dụng

Quy trình ứng dụng - CÂY CÓ MÚI (p1)

Quy trình ứng dụng

Quy trình ứng dụng - CÂY CÓ MÚI (p1)

1. Giới thiệu

- Cây có múi là loại quả Citrus thuộc loài Citrus, họ- Rutaceae.

- Cây có múi sinh trưởng ở khu vực có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới.

- Những cây có múi thường được ghép cành. Phần dưới của cây bao gồm cả rễ và thân cây, được gọi là gốc ghép, trong khi phía trên được gọi là: Budwood hoặc Scion.

2. Xử lý đất trồng

- Sử dụng 2 lít Bio NPK1 lít Bio Soil được trộn với 200 Kg FYM (Phân hữu cơ/Phân chuồng) sử dụng cho 1 Acre (0.4 Ha). Điều này sẽ giúp ổn định lượng vi sinh vào vùng rễ và tăng độ bền đất. Điều này sẽ giúp giữ lại mùn và tất cả các loại vi khuẩn xung quanh vùng rễ.

- Tiếp theo, dùng Bio Paecil (Paecilomyces lilacinus) @ 1 lít/ Acre (0.4 Ha). Trong trường hợp tuyến trùng phá hoại nặng, lặp lại như vậy sau 7-10 ngày, tăng cường tưới để các bào tử có thể đạt đến các khu vực mục tiêu cần xử lý.

- Cày xuống 40-60 cm (điều này sẽ giúp các vi khuẩn và nấm đối kháng dễ đạt đến vùng rễ).

- Sử dụng Bio Tricho (Trichoderma viride & Trichoderma harzianum) @ 1 lít/ Acre (0.4 Ha).

- Lưu ý Bio Tricho và Bio Paecil có thể được trộn lẫn với nhau rất tốt và rất tương thích với nhau; cho kết quả cao hơn.

3. Bón phân

- Sau 45-60 ngày sau trồng, dùng cùng liều Bio NPK và Bio Soil như xử lý đất.

- Sử dụng Bio Paecil (Paecilomyces lilacinus) @ 1 lít/Acre (0.4 Ha) sau 72 giờ và tăng cường tưới đất

- Sau 90 ngày kể từ ngày trồng, lặp lại 2 lít Bio NPK trộn với 100 Kg FYM (Phân hữu cơ/Phân chuồng) + 1 lít Bio Soil cho 1 Acre. Điều này sẽ giúp giữ lại mùn và tất cả các loại vi khuẩn xung quanh vùng rễ.

4. Bón lá

- Sau 10 ngày trồng sử dụng 1 lít Bio Sun phun trên lá, tiếp tục sử dụng định kì 30 ngày /lần.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ms.Trang     0912.097.603

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

Website: http://biotech-agri.org

Về trang trước