Hoạt động
Quy trình ứng dụng

Quy trình ứng dụng - CÂY ĐẬU NÀNH

Quy trình ứng dụng

Quy trình ứng dụng - CÂY ĐẬU NÀNH

Xử lý đất trồng:

- Dùng 2 lít Bio NPK + 1 lít Bio Soil trộn với 200 Kg FYM (Phân hữu cơ/Phân chuồng) sử dụng cho 1 Acre. Điều này sẽ giúp ổn định lượng vi khuẩn vào vùng rễ và tăng độ bền đất.  Điều này sẽ giúp giữ lại mùn và tất cả các loại vi sinh xung quanh vùng rễ.

- Tiếp theo, dùng Bio Paecil (Paecilomyces lilacinus) @ 1 lít/Acre để phòng tuyến trùng. Trong trường hợp tuyến trùng phá hoại nặng, lặp lại như vậy sau 7-10 ngày, tăng cường tưới để các bào tử có thể đạt đến các khu vực mục tiêu cần xử lý.

- Cày xuống 40-60 cm (điều này sẽ giúp các vi khuẩn và nấm đối kháng dễ đạt đến vùng rễ).

- Sử dụng Bio Tricho (Trichoderma viride & Trichoderma harzianum) @ 1 lít/ Acre.

- Lưu ý Bio Tricho và Bio Paecil có thể được trộn lẫn với nhau rất tốt và rất tương thích với nhau; cho kết quả cao hơn

Bón phân:

- Sau 45-60 ngày sau trồng, dùng cùng liều Bio NPK, và Bio Soil như xử lý đất.

- Sử dụng Bio Paecil (Paecilomyces lilacinus) @ 1 lít/ Acre sau 72 giờ và tăng cường tưới nước.

- Sau 90 ngày kể từ ngày trồng, lặp lại các liều như 2 lít Bio NPK trộn với 100 Kg FYM (Phân hữu cơ/Phân chuồng) + 1 lít Bio Soil cho 1 Acre. Điều này sẽ giúp giữ lại mùn và tất cả các loại vi khuẩn xung quanh vùng rễ.

Bón lá:

- Sau 10 ngày trồng sử dụng 1 lít Bio Sun cho 1 Acre, phun định kì 30 ngày /lần.

- 45 ngày sau khi trồng, sử dụng  1 lít Bio K+/ Acre, lặp lại cùng một khoảng thời gian sau 30 ngày.

Kiểm soát tuyến trùng:

- Sử dụng Bio Paecil (Paecilomyces lilacinus) @ 1 lít/Acre. Trong trường hợp tuyến trùng nặng, lặp lại như vậy sau 7-10 ngày, tưới thêm nhiều, để làm cho bào tử tiếp cận mục tiêu xử lý.

- Lặp lại tương tự sau một khoảng thời gian 15-20 ngày (trong trường hợp các triệu chứng do tuyến trùng còn xuất hiện).

- Khuyến khích sử dụng xung quanh vùng rễ đường kính 5cm. Đào một lỗ và đặt Bio Paecil @ 2-5 ml/lỗ, lấp đất lên. Điều này sẽ giúp các lilacinus Paecilomyces dễ đạt đến các khu vực mục tiêu.

Các loại sâu hại trên cây đậu:

Bọ cánh cứng, ruồi, sâu bướm ở đậu: Bio Cawach

Cách sử dụng Bio Cawach:

- Pha 1 lít với 500 lít nước để sử dụng cho 1 Acre. Lần đầu tiên nên được sử dụng trong giai đoạn đầu của ấu trùng. Lặp lại sau 10-15 ngày theo chu kỳ sống của sâu hại.

- Bổ sung Bio Magic 100ml/200 lít nước để tăng hiệu quả của sản phẩm.

Các bệnh ở lá cây đậu: Bio Super Guard

- 5 mL/L hoặc 2L/ha, sử dụng ngay sau khi phát hiện bệnh.

- Lập lại liều lượng đó sau 7 ngày cho đến khi bệnh được loại bỏ.

- Thêm Bio Magic 20-40mL/thùng để tăng hiệu quả sản phẩm.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ms.Trang      0912.097.603

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

Website: http://biotech-agri.org

Về trang trước