Hoạt động
Quy trình ứng dụng

Quy trình ứng dụng - CÂY DƯA (P2) - Xử lý bệnh hại

Quy trình ứng dụng

Quy trình ứng dụng - CÂY DƯA (P2) - Xử lý bệnh hại

Xử lý các loại bệnh hại ở cây dưa:

a. Đối với tất cả các bệnh thối rễ, thân và hạt giống: Bio Tricho

Cách sử dụng Bio Tricho:

- Chuẩn bị đất: sử dụng 1 lít/ acre, trộn với 300 Kg Phân hữu cơ/Phân chuồng.

- Tại thời điểm trồng:  sử dụng 4ml / lỗ để bảo đảm cho cây trồng và đất phòng trừ bệnh nấm sớm nhất.

- Lưu ý Bio Tricho  Bio Paecil có thể được trộn lẫn với nhau rất tốt và rất tương thích với nhau cho kết quả cao hơn.

b. Đối với tất cả các bệnh trên lá: Bio Super Guard

Cách sử dụng Bio Super Guard:

- 1 lít/500 lít nước/ Acre dùng khi quan sát ban đầu thấy có bệnh.

- Lặp lại liều tương tự sau 7 ngày cho đến khi bệnh được loại bỏ.

- Áp dụng Bio Magic 100ml / 200 lít nước để tăng hiệu quả của sản phẩm.

Xử lý các loại sâu hại ở cây dưa:

Cho tất cả côn trùng chích hút, sâu bướm, sâu nhai: Bio Cawach

Cách sử dụng Bio Cawach:

- Dùng 1 lít với 500 lít nước để phun cho 1 Acre. Sử dụng lần đầu trong giai đoạn đầu của ấu trùng. Lặp lại sau 10-15 ngày theo chu kỳ cuộc sống của sâu hại.

- Sử dụng Bio Magic 100ml/200 lít nước để tăng hiệu quả của sản phẩm.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ms.Trang    0912.097.603

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

Website: http://biotech-agri.org

Về trang trước