Hoạt động
Quy trình ứng dụng

Quy trình ứng dụng - CÂY THANH LONG

Quy trình ứng dụng

Quy trình ứng dụng - CÂY THANH LONG

Quy trình bón phân cho cây Thanh Long

 • Ủ phân chuồng hoại mục: 0.5 lít Bio Soil + 0.5 lít Bio Sun /20 lít nước/1000 tấn phân chuồng. Ủ trong 30-45 ngày, đảo đống 2 lần.
 • Nếu không chủ động được nguồn phân chuồng có thể thay thế bằng phân hữu cơ vi sinh.
 • Tất cả liều lượng hướng dẫn ở dưới sử dụng 200 trụ cây
 1. Bón đất:
  • Năm thứ nhất
 • Trước khi trồng 1 ngày:

+ Bio Soil 1 lít+Bio Sun 1 lít+Bio Tricho 1 lít+Bio Paecil 1 lít /400 lít nước

+ Phân ủ 400kg

+ Thay thế cho phân ủ bằng phân vi sinh 100kg

 • Sau 6 tháng:

+Bio Soil 1 lít+Bio Sun 1 lít+Bio Tricho 1 lít+Bio Paecil 1 lít /400 lít nước

+ Phân ủ 400kg

+ Thay thế cho phân ủ bằng phân vi sinh 100kg

 • Mỗi tháng bón 1 lần với Bio Soil 1 lít +Bio Tricho 1 lít+Bio Paecil 1 lít /400 lít nước + NPK (20-20-15) : 4 kg (20 gam/1 trụ)
  • Năm thứ 2
 • Bón vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa: Bio Soil 1 lít+Bio Sun 1 lít+Bio Tricho 1 lít+Bio Paecil 1 lít /400 lít nước + 2 tấn phân chuồng (10kg/1 trụ) hoặc thay thế cho phân ủ bằng phân vi sinh 200kg (2kg/1 trụ)
 • Mỗi tháng bón 1 lần với Bio Soil 1 lít +Bio Tricho 1 lít+Bio Paecil 1 lít /400 lít nước + NPK (20-20-15) : 8 kg (40 gam/1 trụ).
  • Năm thứ 3 trở đi.
 • Giai đoạn kinh doanh, môi trường dinh dưỡng, hệ vi sinh vật, pH của đất ổn định tạo điều kiện cho Thanh Long sinh trưởng khỏe mạnh và đậu trái tốt.
 • Bón vào đầu mùa mưa và cuối mùa mưa: Bio Soil 1 lít+Bio Sun 1 lít+Bio Tricho 1 lít+Bio Paecil 1 lít /400 lít nước + 3-4 tấn phân chuồng (15-20kg/1 trụ) hoặc thay thế cho phân ủ bằng phân vi sinh 300kg (3kg/1 trụ)
 • Bón phân hóa học NPK (20-20-15) kết hợp với chế phẩm vi sinh, bón 4 đợt/năm vào các tháng 2, 5, 8, 11 dương lịch. Bio Soil 1 lít +Bio Tricho 1 lít+Bio Paecil 1 lít /400 lít nước + NPK (20-20-15) : 20-60kg/200 trụ (liều lượng tăng theo độ tuổi cây).
 1. Bón lá:

Nhằm kích thích cây mau ra hoa, lá cứng cáp, tăng độ bóng vỏ trái, độ cứng tai, kích thước trái

 • Giai đoạn chuẩn bị ra nụ Bio K+ 1 lít/200 trụ – lặp lại sau 1 tuần.
 • Giai đoạn nuôi trái Bio K+
 • 1 lít/200 trụ lặp lại sau 1 tuần.

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Ms.Trang   0912.097.603

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

Website: http://biotech-agri.org

 

 

 

Về trang trước