Giới thiệu
Lĩnh vực hoạt động

Lĩnh vực hoạt động

Giới thiệu

Lĩnh vực hoạt động

1. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:

BIOTECH Việt Nam chuyên cung cấp:

  • Cung cấp giải pháp công nghệ sinh học xử lý môi trường.
  • Cung cấp giải pháp công nghệ sinh học "Nông Nghiệp công nghệ cao".

- Thúc đẩy quang hợp ở bộ lá và bộ rễ; cải thiện và phát triển gốc rễ, giảm các nguy cơ đầu vào khác nếu muốn cải thiện tổng thể sức mạnh, tốc độ tăng trưởng và năng suất của cây trồng.

- Khôi phục & cải tạo đất, cải thiện đất hư, bạc màu, thiếu dinh dưỡng. Xịt lá đối với các cây lá héo, vàng. Cải thiện sức mạnh bộ rễ và tầng lá.

- Tăng cường Kali và Phốt-pho cho cây bị thiếu dinh dưỡng, chữa bệnh vàng lá, lá nâu, lá rụng.

  • Cung cấp giải pháp công nghệ sinh học cho nuôi trồng thủy sản.

2. PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU:

Công ty Cổ phần Công nghệ Biotech Việt Nam là đại diện phân phối độc quyền các sản phẩm Công nghệ sinh học của Mỹ.

BluePlanet Labs

               

Nivshakti


Sun&Earth Microbiology

 

Về trang trước