Chế phẩm KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG
BIO K+ - Kali & Lân

Liều dùng BIO K+

BIO K+ - Kali & Lân

Phân hóa mầm hoa, tăng tỷ lệ đậu trái, giảm rụng trái non, trái sáng bóng và tăng độ ngọt, hạt sáng chắc.

Tỷ lệ pha:

  • 1 chai ≈ 1 lít/ 200–300 lít nước/ 1000m2 hoặc 200 trụ (gốc).

Cách dùng:

  • Sử dụng 1-2 lần/ tuần trong những giai đoạn cần Kali và Lân.
  • Phun ướt đẫm lên thân, lá, trái.

Nhà sản xuất: Sun&Earth Microbiology - USA
Đóng gói: 1 quarter = 0.946 ml

 

Hotline   0914.812.442

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

www.biotech-agri.org

Về trang trước