Chế phẩm KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG
BIO SUN - Phân bón lá

Liều dùng BIO SUN

BIO SUN - Phân bón lá

Cây khỏe, bụi to, đâm chồi nhiều, tăng năng suất cây trồng, giảm nhu cầu phân bón.

Tỷ lệ pha:

  • Rau màu và hoa: 1 chai ≈ 1 lít/ 100 lít nước/ 1000m2.
  • Cây ăn quả và cây công nghiệp: 1 chai ≈ 1 lít/ 400-600 lít nước/ 200 trụ (gốc).
  • Xử lý giá thể: 1 chai ≈ 1 lít Bio Sun/ 100 lít nước, tưới đều lên 2m3 giá thể.
  • Ủ phân hữu cơ vi sinh: 1 chai ≈ 1 lít Bio Sun/ 50 lít nước tưới đều cho 20 tấn phân hữu cơ.
  • Nên kết hợp Bio Sun và Bio Soil (50:50) để cho hiệu quả cao hơn.

Cách dùng:

  • Nên kết hợp với Bio Soil và Bio Sun (50:50) để cho hiệu quả cao hơn. Sử dụng định kỳ 1 tháng/ 1 lần.
  • Xới nhẹ mặt đất quanh hình chiếu của tán cây (nơi rễ tơ tập trung nhiều), tưới đều lượng thuốc theo rãnh xới.
  • Ủ phân hữu cơ (phân bò, rơm rạ, xác bã thực vật,...), bổ sung phân lân, u rê trộn đều, tủ bạt ủ trong khoảng 30-45 ngày (đảo đống ủ 2 lần). 

 Nhà sản xuất: Sun&Earth Microbiology - USA
 Đóng gói: 1 quarter = 0.946 ml

 

Hotline   0914.812.442

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

www.biotech-agri.org

Về trang trước