Chế phẩm KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG
BIO SUN - Phân bón lá

Thành phần - Hiệu quả BIO SUN

BIO SUN - Phân bón lá

Cây khỏe, bụi to, đâm chồi nhiều, tăng năng suất cây trồng, giảm nhu cầu phân bón.

Thành phần:

§  Bacillus amyloliquefaciens

§  Bacillus megaterium

§  Bacillus subtilis

§  Bacillus pumilus

§  Rhodopseudomonas palustris

§  Pseudomonas stutzeri

§  Brevibacillus sp

§  Clostridium nitrophenolicum

§  Rhocococus erythropolis

§  Nitrobacter winogradsky

§  Rhodospirillum rubrum

§  Actinomycetes sp

§  Actinomycetes sp

§  Bacillus licheniformis

§  Microbacterium sp

§  Bacillus circulans

§  Pseudomonas sp

§  Pseudomonas citronellois

§  Micrococus sp

§  Nature heterotrophic Bacteria:  1.0x109CFU/ml 

§  Nature Photosynthetic Bacteria:1.0x106CFU/ml

§  Nature Anaerobic:                         1.0x109CFU/ml

§  Water/ Inert:                                    98%

Công dụng:

  • Đẩy mạnh quang hợp tạo nhiều năng lượng, chất hữu cơ nuôi cây.
  • Cây phát triển khỏe, bụi to, ra chồi nhiều.
  • Tăng sức sức đề kháng và cải thiện năng suất cây trồng.
  • Bổ sung, gia tăng quần thể vi sinh vật đa dạng, có ích tự nhiên trong đất.
  • Giúp đất khỏe và tăng độ mùn.
  • Kích thích bộ rễ khỏe mạnh để tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng trong rễ, giảm nhu cầu sử dụng phân bón.

 

Hotline   0914.812.442

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

www.biotech-agri.org

Về trang trước