Chế phẩm sinh học CẢI TẠO ĐẤT
BIO NPK - Phân NPK

Liều dùng BIO NPK

BIO NPK - Phân NPK

8901750190053

Cây trồng hấp thụ N, P, K tự nhiên tối đa, tiết kiệm phân bón, tăng độ phì cho đất, tăng độ ngọt cho trái.

Tỷ lệ pha: 

  • Rau màu và hoa: 1 chai ≈ 1 lít/ 200 lít nước/ 2000m2.
  • Cây ăn quả và cây công nghiệp: 1 chai ≈ 1 lít / 200-300 lít nước/ 100 trụ (gốc).

Cách dùng: 

  • Để có hiệu quả tốt hơn nên trộn với 100kg phân hữu cơ sử dụng cho 2000m2.
  • Phun chiều tối, sáng tưới đẫm.

 Nhà sản xuất: Sun & Earth Microbiology USA
 Đóng gói: 1 quarter = 0.946 ml

 

Hotline   0914.812.442

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

www.biotech-agri.org

Về trang trước