Chế phẩm sinh học CẢI TẠO ĐẤT
BIO PAECIL - Tuyến trùng

Liều dùng BIO PAECIL

BIO PAECIL - Tuyến trùng

8901750190060

Phòng trừ tuyến trùng hại rễ, ngăn chặn nấm xâm nhập, kiểm soát tốt bệnh chết nhanh chết chậm và tất cả nấm bệnh trên rễ.

Tỷ lệ pha:

  • Cây ăn quả và cây công nghiệp: 1 chai ≈ 1 lít/ 400–600 lít nước/ 200 trụ (gốc). 
  • Rau màu và hoa: 1 chai ≈ 1 lít / 400 lít nước/ 4000m2.

Cách dùng:

  • Xới nhẹ mặt đất quanh hình chiếu của tán cây (nơi rễ tơ tập trung nhiều), tưới đều lượng phân theo rãnh xới. 
  • Phun cho đất trong giai đoạn xử lý đất hoặc trong quá trình trồng để phòng trừ tuyến trùng và nấm bệnh hại rễ.

Nhà sản xuất: Sun & Earth Microbiology USA
Đóng gói: 1 quarter = 0.946 ml

 

Hotline   0914.812.442

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

www.biotech-agri.org

Về trang trước