Chế phẩm sinh học CẢI TẠO ĐẤT
BIO SOIL - Cải tạo đất

Liều dùng BIO SOIL

BIO SOIL - Cải tạo đất

BIO SOIL

Tăng độ mùn và vi sinh vật đất, phục hồi đất chai, bạc màu, rễ phát triển mạnh, cây chống chịu tốt.

Tỷ lệ pha:

  • Rau màu và hoa: 1 chai ≈ 1 lít/ 100 lít nước/ 1000m2.
  • Cây ăn quả và cây công nghiệp: 1 chai ≈ 1 lít/ 400–600 lít nước/ 200 trụ (gốc). 
  • Xử lý giá thể: 1 chai ≈ lít Bio Soil + 1 chai ≈ 1 lít Bio Sun/ 100 lít nước, tưới đều lên 2m3 giá thể.
  • Ủ phân hữu cơ vi sinh: 1 chai ≈ 1 lít Bio Soil + 1 chai ≈ 1 lít Bio Sun/ 50 lít nước tưới đều cho 20 tấn phân hữu cơ.

Cách dùng:

  • Nên kết hợp Bio Soil và Bio Sun (50:50) để cho hiệu quả cao hơn. Sử dụng định kỳ 1 tháng/ 1lần.
  • Phun chiều tối, sáng ướt đẫm.
  • Ủ phân hữu cơ (phân bò, rơm rạ, xác bã thực vật,...), bổ sung phân lân, u rê trộn đều, tủ bạt ủ trong khoảng 30-45 ngày (đảo đống ủ 2 lần).

 Nhà sản xuất: Sun&Earth Microbiology - USA

 Đóng gói: 1 quarter = 0.946 ml

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ HOTLINE: 

Miss Anna 0914 838 782

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/ 

Về trang trước