Chế phẩm sinh học CẢI TẠO ĐẤT
BIO SOIL - Cải tạo đất

Liều dùng BIO SOIL

BIO SOIL - Cải tạo đất

BIO SOIL

Tăng độ mùn và vi sinh vật đất, phục hồi đất chai, bạc màu, rễ phát triển mạnh, cây chống chịu tốt.

Liều dùng

  • Xử lý giá thể: Pha 500ml Bio Soil + 500ml Bio Sun/40 lít nước, tưới đều lên 1m3 giá thể.
  • Rau màu và hoa: Pha 1 lít/100 lít nước/1000m2.
  • Cây ăn quả và cây công nghiệp: Pha 1 lít/400 – 600 lít nước/200 trụ (gốc). Xới nhẹ mặt đất quanh hình chiếu của tán cây (nơi rễ tơ tập trung nhiều), tưới đều lượng phân theo rãnh xới.
  • Ủ phân hữu cơ vi sinh: Pha 500ml Bio Soil + 500ml Bio Sun/10 – 20 lít nước, tưới đều cho 1 tấn phân hữu cơ (phân bò, rơm rạ, xác bã thực vật,…), bổ sung phân lân, ure, trộn đều, tủ bạt ủ trong khoảng 30 – 45 ngày (đảo đống ủ 2 lần).

Lưu ý

Nên kết hợp Bio Soil và Bio Sun (50:50) để cho hiệu quả cao hơn. Sử dụng định kỳ 1 tháng/lần.

Tưới vào sáng sớm hoặc chiều tối để tăng hiệu quả sử dụng. Lượng phù hợp thay đổi theo loại cây trồng và tuổi sinh trưởng của thực vật.

- Nhà sản xuất: Sun&Earth Microbiology - USA

- Đóng gói: 1 quarter = 0.946 ml

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ HOTLINE: 

Mr Andrew 0974.20.5555

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/ 

Về trang trước