Chế phẩm sinh học CẢI TẠO ĐẤT
BIO SOIL - Cải tạo đất

Thành phần - Hiệu quả BIO SOIL

BIO SOIL - Cải tạo đất

BIO SOIL

Tăng độ mùn và vi sinh vật đất, phục hồi đất chai, bạc màu, rễ phát triển mạnh, cây chống chịu tốt.

Thành Phần

  • Bacillus subtilis (1.0x107 CFU)
  • Rhodopseudomonas palustris (1.0x106 CFU)
  • Bacillus amyloliquefaciens (1.0x107 CFU)
  • Chiết xuất humic (95%)

Hiệu quả

  • Giảm phân bón hóa học.
  • Cung cấp mùn cho rễ, làm đất tơi xốp.
  • Phục hồi đất bạc màu, cằn cỗi, đất chai do sử dụng thuốc hóa học lâu ngày.
  • Tăng cường vi sinh vật có lợi cho đất.
  • Giúp hạt giống nảy mầm (ủ giống), giúp rễ khỏe mạnh, phòng ngừa thối rễ.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ HOTLINE: 

Mr Andrew 0974.20.5555

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/ 

Về trang trước