Chế phẩm sinh học CẢI TẠO ĐẤT
BIO TRICHO - Bệnh rễ

Liều dùng BIO TRICHO

BIO TRICHO - Bệnh rễ

8901750190015

Phòng trừ nấm tấn công gây thối bộ rễ, giúp rễ phát triển khỏe, kích thích mầm, chồi sớm mọc ra khi bị gãy đổ.

Tỷ lệ pha: 

  •  Rau màu và hoa: 1 chai ≈ 1 lít/ 400 lít nước/ 4000m2
  •  Cây ăn quả và cây công nghiệp: 1 chai = 1 lít/ 400–600 lít nước/ 200 trụ (gốc).
  •  Ủ phân hữu cơ vi sinh: 1 chai ≈ 100-200 lít nước, tưới đều cho 10 tấn phân hữu cơ.

Cách dùng: 

  •  Phân hữu cơ (phân bò, rơm rạ, xác bã thực vật,...), bổ sung phân lân, urê trộn đều, tủ bạt ủ trong khoảng 30–45 ngày (đảo đống ủ 2 lần).
  •  Xới nhẹ mặt đất quanh hình chiếu của tán cây (nơi rễ tơ tập trung nhiều), tưới đều lượng phân theo rãnh xới.
  •  Phun cho đất trong giai đoạn xử lý đất hoặc trong quá trình trồng để phòng trừ nấm bệnh.

Nhà sản xuất: Sun & Earth Microbiology USA

Đóng gói: 1 quarter = 0.946 ml

 

Hotline   0914.812.442

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

www.biotech-agri.org

Về trang trước