Chế phẩm sinh học KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG
BIO SUN - Phân bón lá

Thành phần - Hiệu quả BIO SUN

BIO SUN - Phân bón lá

Cây khỏe, bụi to, đâm chồi nhiều, tăng năng suất cây trồng, giảm nhu cầu phân bón.

Thành phần:

§  Bacillus amyloliquefaciens

§  Bacillus megaterium

§  Bacillus subtilis

§  Bacillus pumilus

§  Rhodopseudomonas palustris

§  Pseudomonas stutzeri

§  Brevibacillus sp

§  Clostridium nitrophenolicum

§  Rhocococus erythropolis

§  Nitrobacter winogradsky

§  Rhodospirillum rubrum

§  Actinomycetes sp

§  Actinomycetes sp

§  Bacillus licheniformis

§  Microbacterium sp

§  Bacillus circulans

§  Pseudomonas sp

§  Pseudomonas citronellois

§  Micrococus sp

§  Nature heterotrophic Bacteria:  1.0x109CFU/ml 

§  Nature Photosynthetic Bacteria:1.0x106CFU/ml

§  Nature Anaerobic:                         1.0x109CFU/ml

§  Water/ Inert:                                    98%

Công dụng:

  • Đẩy mạnh quang hợp tạo nhiều năng lượng, chất hữu cơ nuôi cây.
  • Cây phát triển khỏe, bụi to, ra chồi nhiều.
  • Tăng sức sức đề kháng và cải thiện năng suất cây trồng.
  • Bổ sung, gia tăng quần thể vi sinh vật đa dạng, có ích tự nhiên trong đất.
  • Giúp đất khỏe và tăng độ mùn.
  • Kích thích bộ rễ khỏe mạnh để tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng trong rễ, giảm nhu cầu sử dụng phân bón.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ HOTLINE: 

Ms.Trang     0912.097.603

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/ 

Về trang trước