Chế phẩm sinh học KÍCH THÍCH TĂNG TRƯỞNG
BIO SUN - Phân bón lá

Thành phần - Hiệu quả BIO SUN

BIO SUN - Phân bón lá

Cây khỏe, bụi to, đâm chồi nhiều, tăng năng suất cây trồng, giảm nhu cầu phân bón.

Thành phần

§  Purple bacteria (non-sulfur) 18%

§  Purple sulfur bacteria 13%

§  Pseudomonas 11%

§  Alcaligenes 4%

§  Citrobacter 7%

§  Flavobacterium 7%

§  Nitrobacter 8%

§  Nitrosomonas 3%

§  Nitrococcus 3%

§  Comamonas 3%

§  Bacillus 18%

§  Saccharomyces 5%

Hiệu quả

  • Tăng sức sức đề kháng và cải thiện năng suất cây trồng.
  • Đẩy mạnh quang hợp tạo chất hữu cơ nuôi cây, cây phát triển khỏe, bụi to, ra chồi nhiều.
  • Kích thích bộ rễ khỏe mạnh để tăng khả năng hấp thu chất dinh dưỡng trong rễ, giảm nhu cầu phân bón bổ sung.
  • Bổ sung lượng vi sinh vật đa dạng có ích cho đất, giúp đất khỏe và tăng độ mùn.

 

Thông tin chi tiết xin liên hệ HOTLINE: 

Mr Andrew 0974.20.5555

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/ 

Về trang trước