Cung cấp vật tư nông nghiệp sinh học
Cung cấp nguyên liệu sản xuất phân hữu cơ vi sinh