Tin tức
Báo chí - VIDEO CLIP

Báo chí - VIDEO CLIP

VIDEO CLIP: Ứng dụng công nghệ sinh học trong nông nghiệp sạch hữu cơ 05-09-2017 Các chủng vi sinh vật tối ưu cần thiết có chức năng Cải tạo đất - Tăng trưởng - Bảo vệ thực vật VIDEO CLIP: Hội thảo “Giải pháp phát triển một số cây chủ lực tại Nam Bộ theo hướng nông nghiệp xanh” 27/08/2017 29-08-2017 Vi sinh vật hỗ trợ nông nghiệp bền vững 25-10-2016 Ô nhiễm môi trường không chỉ là vấn đề nhức nhối tại thành thị mà ngay cả vùng thôn quê với cánh đồng lúa bạt ngàn cũng đối mặt với điều này. Có thể nói, các loại phân bón vô cơ, thuốc bảo vệ thực vật đã góp phần không nhỏ cho hiện trạng đáng buồn này. Hiện nay, thế giới và Việt Nam đang hướng tới ngành nông nghiệp hữu cơ an toàn, bền vững bằng cách sử dụng phân bón vi sinh (PBVS). Biotech Việt Nam - vi sinh nông nghiệp, chúng tôi có thể làm gì cho nhà nông? 04-01-2017 Mục tiêu Biotech Việt Nam đặt ra cho thị trường là thông qua ứng dụng sản phẩm sinh học hữu cơ, nhà nông sẽ cung cấp ra thị trường những sản phẩm nông nghiệp sạch mang hàm lượng chất xám cao. Giá cả và đầu ra ổn định, qua đó cải thiện thu nhập kinh tế gia đình cho nhà nông, thúc đẩy kinh tế nông nghiệp phát triển. Hiệu quả mang lại từ nông nghiệp hữu cơ Biotech Việt Nam 18-01-2017 Điển hình cho sự chuyển giao của Biotech là sự có mặt của hai sản phẩm Bio Sun và Bio Soil. Đó là sự kết hợp tổng thể từ cải tạo đất cho đến hỗ trợ quang hợp giúp cây sinh trưởng phát triển và cho năng suất ổn định hơn.