Tin tức
Khuyến nông

LỢI ÍCH CÂY PHÂN XANH TRONG TRỒNG RAU HỮU CƠ (P3)

Khuyến nông

LỢI ÍCH CÂY PHÂN XANH TRONG TRỒNG RAU HỮU CƠ (P3)

5. Phân bón

Trên đất mới có ít các dưỡng chất cho cây, dùng BIO NPK pha 500ml/100 lít nước/1000m2 tưới vào sáng sớm hoặc chiều tối để tăng hiệu quả sử dụng, để có kết quả tốt hơn, trộn 500ml với 50kg phân hữu cơ sử dụng cho 1000m2 là cần cho lúc gieo hạt. Loại cây phân xanh năng xuất cao khoảng 20 tấn (đã phơi khô) mỗi mẫu, sẽ cần khoảng 20 kg/ha phốtpho, 100 kg/ha chất đạm và 75 kg/ha chất bồ tạt.
Nhu cầu phân bón nên căn cứ trên kết quả phân tích đất của chuyên viên nông học. Các cây phân xanh cũng nên được cắt 2 hay 3 lần, sau mỗi lần đều được rải phân u rê 50 kg/ha để kích thích sự tăng trưởng.

6. Cắt và trộn cây phân xanh

Các cây phân xanh, dù là cây kê hay lúa miến, nên được cắt khi bắt đầu ra bông. Ở giai đoạn này, sự sinh trưởng thực vật đã chậm lại và rễ đã ở độ độ sâu tối đa. Trong lần cắt đầu tiên nên chừa lại 150 – 200mm thân cây để cây có thể mọc trở lại. Thông thường trong mùa mưa có thể cắt 2 hay 3 lần. Số lần cắt cũng tùy thuộc vào cách trổ hoa của cây phân xanh. Lượng cây phân xanh nhiều thì cần máy cắt lớn hơn.

Hạt của cây phân xanh có thể cỏ dại cho các vụ mùa sau vì vậy ta có thể cần cắt nhiều lần hơn để tránh các hạt giống mọc ra.
GHI CHÚ: Nếu chỉ cắt vào cuối mùa, có thể có trở ngại trong việc cắt và trộn cây phân xanh vì thân cây phân xanh sẽ mọc lớn hơn và có nhiều chất sơ hơn theo tuổi cây phân xanh.

Thời gian cắt lần cuối rất quan trọng, nó phải đủ sớm để bảo đảm đất có độ ẩm thích hợp trong thời gian 3 đến 4 tuần để chất hữu cơ đã được chôn vùi có thể phân hủy trước khi ta bắt đầu trồng hoa màu mới. Các cây phân xanh sẽ không phân hủy trọn vẹn trong đất khô. Nên cắt chúng 2 lần, hay dùng máy cắt vụn để cắt chúng thành những cọng nhỏ để dễ bị phân hủy hơn. Để 1 hay 2 tuần cho khô và cắt một lần nữa để cắt các mầm mọc lại, càng thấp càng tốt, trước khi trộn vào đất. Một cách khác là dùng thuốc diệt cỏ như glyphosate để chận đứng sự mọc trở lại của cây phân xanh.

Nếu có khu đất không cần dùng trong mùa đó, các chất hữu cơ đã cắt có thể được để yên trên mặt đất để bảo vệ đất khỏi sự xói mòn của gió, nước và nhiệt độ cao trong mùa khô. Diện tích này có thể được trồng cây phân xanh mới trở lại bắt đầu mùa mưa kế tiếp.
Các dải cây phân xanh có thể được để lại trong khu trồng rau như là một một rào chắn gió tạm trong các vùng dễ bị gió làm hư hại.

Một máy cắt quay tròn sẽ xay nhỏ các cây phân xanh lớn và nó đặc biệt hữu ích khi trồng cây kê (millet) vì thường có các tảng đất lớn sau khi cày xới. Mặc dù máy cuốc đất loại quay (rotary hoes) gây hư hại cấu trúc cho đất nhuyễn, chúng có thể được dùng một cách cẩn thận ở độ sâu thấp và ở vận tốc nhỏ để phá vỡ các gốc cỏ lớn hay các bụi cây kê.

Sự chôn trộn vào đất các mảnh băm vụn của cây phân xanh sau đó được thực hiện bằng máy cày đĩa. Các mãnh vụn của cây phải được băm vụn đủ để cho máy cày đĩa chôn vào đất dễ dàng. Công việc này có thể làm trong khoảng tháng Ba để bảo đảm sẽ có đủ mưa để phân hủy vật liệu hữu cơ trong thời gian 3 đến 4 tuần. Trộn thêm 25–50 kg/ha phân urê có thể giúp sự phân hủy nhanh các vật liệu đã chôn. (Hết)

Thông tin chi tiết xin liên hệ: Mr Andrew 0974 205 555

Facebook: https://www.facebook.com/visinhnongnghiep/

Website: http://biotech-agri.org

Về trang trước