Tin tức
Sự kiện ngành

Biotech đưa tin: HỘI THẢO KH “ QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP CÂY TRỒNG THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH BỀN VỮNG”

Sự kiện ngành

Biotech đưa tin: HỘI THẢO KH “ QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP CÂY TRỒNG THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH BỀN VỮNG”

Sản xuất nông nghiệp của nước ta là nên nông nghiệp thâm canh. Cơ sở thâm canh chủ yếu dựa vào hóa học và tăng vụ. Biện pháp thâm canh đó đã đem lại nhiều thành công trong sản xuất lương thực, cây ăn trái và cây công nghiệp. Tuy nhiên, bên cạnh sự thành công, nền nông nghiệp chủ yếu dựa vào hóa học cũng đem lại những nhược điểm nghiêm trọng, nhất là trong tình hình đang diễn ra sự lạm dụng phân hóa học và thuốc BVTV. Sự lạm dụng hóa học đã làm thoái hóa đất, làm nghèo đa dạng sinh học trong môi trường nông nghiệp, tăng độc hại cho môi trường, chất lượng nông sản thấp, nhất là dư lượng hóa chất cao. Hơn thế nữa, tình hình biến đổi khí hậu hiện nay, thường xảy ra hiện tượng thời tiết cực đoan, dịch hại ngày càng diễn biến phức tạp, khó quản lý.

I. Việc phòng trừ dịch hại hiện nay không còn là “Sâu nào thuốc nấy”.

Theo quan điểm hiện đại, quản lý dịch hại là sự giao thoa giữa các ngành khác nhau trong sản xuất nông nghiệp. Hội Khoa học kỹ thuật BVTV Việt Nam, với chức năng tư vấn phản biện, hoạt động cho sản xuất nông nghiệp và quản lý dịch hại bền vững. Hội đã phối hợp với các cơ quan:

 • Cục BVTV Việt Nam – Bộ NN và PTNT;
 • Viện BVTV – Bộ NN và PTNT;
 • Viện Nông hóa Thổ Nhưỡng;
 • Trung tâm nghiên cứu và tư vấn nông nghiệp nhiệt đới;
 • Hội bệnh lý thực vật Việt Nam;
 • Hội làm vườn Việt Nam;

Tổ chức hội thảo với chủ đề:

“QUẢN LÝ DỊCH HẠI TỔNG HỢP CÂY TRỒNG THEO HƯỚNG HỮU CƠ SINH HỌC TRONG PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP XANH BỀN VỮNG”

II. Hội nghị nhằm thống nhất quan điểm và kiến nghị với Nhà nước những giải pháp bức thiết về quản lý dịch hại tổng hợp bền vững, bảo vệ môi trường và an toàn sản phẩm. Nội dung hội thảo gồm có:

 1. Quản lý dịch hại tổng hợp
 2. Quản lý tổng hợp cây trồng trên cơ sở cải tạo đất theo hướng hữu cơ sinh học
  1. Tác dụng đa dạng của canh tác theo hướng hữu cơ sinh học
  2. Làm thế nào để đủ dinh dưỡng và hạ giá thành canh tác theo hướng hữu cơ
  3. Phương pháp phối hợp hữu cơ với các dạng phân khác, chế phẩm VSV và hóa học trong sản xuất
  4. Xây dựng các mô hình canh tác và quản lý dịch hại theo hướng hữu cơ sinh học
  5. Tổ chức thực hiện

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Về trang trước